Radosny czas Świąt Bożego Narodzenia zbliża się dużymi krokami. Każde dziecko, to mniejsze i to większe oczekuje momentu ubierania choinki oraz wizyty Świętego Mikołaja. Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku Szkołę Podstawową nr 11 odwiedził Święty Mikołaj co udało nam się utrwalić na filmie.

Święty Mikołaj w oddziałach przedszkolnych SP11 w Szczecinie
Święty Mikołaj z wizytą u uczniów SP11 w Szczecinie