Nabór do SP11

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzyć oddziały sportowe:

w poziomie klas I, profil:
ŻEGLARSTWO
PIŁKA NOŻNA (chłopcy)
PIŁKA SIATKOWA (dziewczynki)

w poziomie klas IV, profil:
ŻEGLARSTWO
PIŁKA NOŻNA (chłopcy)
PIŁKA SIATKOWA (dziewczynki)
PIŁKA KOSZYKOWA (dziewczynki)

szczegóły w załącznikach:

Klasa I

Regulamin tworzenia klas sportowych

Zajęcia sportowe w zerówkach

Harmonogram

Klasa IV

Regulamin tworzenia klas sportowych

Zajęcia sportowe w klasach trzecich

Harmonogram


Ważne dokumenty:
Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego.
Obwody szkół podstawowych

Strona informatora:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/Info/89172

Jak zapisać dziecko do klasy I ? – poradnik

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024.
(Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2023 r.)

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do oddziałów sportowych i mistrzostwa sportowego klas wyższych niż klasa I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym, na rok szkolny 2023/2024.
(Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 stycznia 2023 r.)