Nabór do SP11

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy utworzyć oddziały sportowe:

w poziomie klas I, profil:
ŻEGLARSTWO
PIŁKA NOŻNA/ SIATKÓWKA

w poziomie klas IV, profil:
ŻEGLARSTWO
PIŁKA NOŻNA/ SIATKÓWKA

szczegóły w załącznikach:

Klasa I

Regulamin tworzenia klas sportowych

Zajęcia sportowe w zerówkach

Harmonogram

Klasa IV

Regulamin tworzenia klas sportowych

Zajęcia sportowe w klasach trzecich

Harmonogram


Ważne dokumenty:
Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego.
Obwody szkół podstawowych

Strona informatora:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/Info/89172

Jak zapisać dziecko do klasy I ? – poradnik

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.
(Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r.)