Egzamin ósmoklasisty 2023r.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 23-25 maja 2023r. Pierwszego dnia uczniowie zmierzą się z językiem polskim, drugiego z matematyką, a trzeciego z językiem obcym nowożytnym. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się od 12 czerwca do 14 czerwca 2023r. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

23.05.2023r. – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
24.05.2023r. – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
25.05.2023r. – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎ Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Warto wiedzieć:
Informator o egzaminie ósmoklasisty 2022/2023


Egzamin ósmoklasisty (filmy):
Egzamin ósmoklasisty – informacje ogólne:
https://youtu.be/Gs8tIeUMjmk
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 1.):
https://youtu.be/FjXFIL3ojPc
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego (film 2.):
https://youtu.be/4bNzHcdKnvk
Egzamin ósmoklasisty z matematyki:
https://www.youtube.com/watch?v=0H66qYEVE-8
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego:
https://www.youtube.com/watch?v=T4bdefH6s20