Kalendarz 2022/2023

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH

14.10.2022r. – zajęcia opiekuńcze, opieka świetlicowa dla uczniów klas I-III
31.10.2022r.
02, 04, 05.05.2023r.
23 – 25.05.2023 r. – egzamin ósmoklasisty (klasy I-III zajęcia świetlicowe, dni wolne dla uczniów kl. IV – VII)
09.06.2023 r.