Laboratoria Przyszłości

We wtorek 13.09.2022r. artykuły gospodarstwa domowego, zakupione w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” zostały po raz pierwszy wypróbowane i wykorzystane. Klasy VI doskonale sobie poradziły, co można zobaczyć na poniższych zdjęciach. Uczniowie przygotowali tosty oraz faworki, były pyyyszne.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych . Celem programu jest wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego, który umożliwi uczniom rozwijanie rzeczywistych kompetencji przyszłości, rozwój talentów i rozbudzanie zainteresowań wśród uczniów oraz angażujące i nowoczesne zajęcia szkolne.

Nasza szkoła została wyposażona min. w taki sprzęt:

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa