Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Zuzanna Prusiewicz
Zastępca: Julia Worona

Rada Samorządu Uczniowskiego:

 • Blanka Walko
 • Martyna Rembarz
 • Alicja Kramek
 • Julia Jaśkowiak
 • Alicja Wysokińska
 • Kornelia Bednarz
 • Anastazja Maziakowska
 • Amelia Kowalska
 • Krzysztof Bułka
 • Szymon Więckowski – Daca
 • Karol Szponar
 • Cyprian Puciłowski
 • Alan Wojciechowski

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 11 im UNICEF-u w Szczecinie uczestniczą w spotkaniach SU, organizują pracę swoich klas w ramach akcji SU, odpowiadają za porządek w stołówce i na korytarzach, występują z prośbami oraz propozycjami swoich klas do Przewodniczącego. Reprezentując klasę oraz szkołę, dbają o przestrzeganie regulaminu, stosowne zachowanie się i bezpieczeństwo.

Fotorelacja z wybranych akcji, które zostały zainspirowane i przeprowadzone w roku szkolnym 2019/2020 przez SU w naszej szkole:

Dokumenty:
Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 11 w Szczecinie