Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – trzylatki

630-800 Ranek

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, samodzielne  lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym.

800-830  Przygotowujemy się do śniadania

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka.

830-900  Śniadanie

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

900-930  Zajęcia dydaktyczne

Zintegrowana działalność edukacyjna; zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową.

930-1000  Zabawy swobodne

Zabawy w wybranych kącikach tematycznych według pomysłów i zainteresowań dzieci , zgodne z                                                  podstawą programową.

1000-1100  Wyjście na plac zabaw

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na  powietrzu, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

1100-1130  Przygotowanie do obiadu

Kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka.

1130–1200  Obiad

Estetyczne i kulturalne spożywanie posiłków, zachęcanie do poznawania nowych smaków.

1200-1300  Odpoczynek

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z płyt CD oraz muzyki relaksacyjnej.

1300–1330  Przygotowanie do obiadu

Kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka.

1330–1400 Obiad

Estetyczne i kulturalne spożywanie posiłków.

1400-1430  Zajęcia indywidualne

Zintegrowana działalność edukacyjna; zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową.

1430 – 1530Zajęcia dodatkowe

1530-1630 Jeszcze chwila wspólnej zabawy i przyjdą po nas rodzice!

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej.

Rozchodzenie się dzieci.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA – czterolatki

630-800 Ranek

Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, samodzielne  lub przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym.

800-830  Przygotowujemy się do śniadania

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka.

830-900  Śniadanie

Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

900-930  Zajęcia dydaktyczne

Zintegrowana działalność edukacyjna; zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową.

930-1000  Zabawy swobodne

Zabawy w wybranych kącikach tematycznych według pomysłów i zainteresowań dzieci , zgodne z                                                  podstawą programową.

1000-1100  Wyjście na plac zabaw

Zabawy ruchowe, zajęcia i zabawy na  powietrzu, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze.

1100-1130  Przygotowanie do obiadu

Kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka.

1130–1200  Obiad

Estetyczne i kulturalne spożywanie posiłków, zachęcanie do poznawania nowych smaków.

1200-1230  Odpoczynek

Poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z płyt CD oraz muzyki relaksacyjnej.

1230-1300  Zajęcia indywidualne

Zintegrowana działalność edukacyjna; zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową.

1300–1330  Przygotowanie do obiadu

Kształtowanie nawyków i czynności higienicznych związanych z samoobsługą dziecka.

1330–1400 Obiad

Estetyczne i kulturalne spożywanie posiłków.

1400-1430 Czytanie bajek

Słuchanie różnorodnej literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela.

1430 – 1530 Zajęcia dodatkowe

1530-1630 Jeszcze chwila wspólnej zabawy i przyjdą po nas rodzice!

Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawie literatury dziecięcej.

Rozchodzenie się dzieci.