Odziały Przedszkolne

W trosce o zapewnienie prawidłowego poziomu rozwoju dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 11 wykorzystywane są nowoczesne metody nauczania m. in. metoda GLOTTODYDAKTYKI oraz FROEBLA.

Metoda Froebla została opracowana na podstawie koncepcji pedagogicznej Friedricha Froebla, w myśl której na pierwszym miejscu stawia się aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Podczas zabawy, w sposób kreatywny prowadzone są zajęcia z podstaw matematyki oraz kodowania.

W grupach przedszkolnych prowadzone są zajęcia dodatkowe, z zakresu:

  • językowe (angielski, niemiecki)
  • muzyczne
  • ruchowe
  • logopedyczne
  • taneczne – we współpracy ze Szkołą Tańca Grycmachera
  • sportowe