Rada Rodziców

ROK 2022/2023

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł od rodziny.

Wpłaty można dokonać

  1. Osobiście u przewodniczącej RR Pani Jadwigi Żurawik na dyżurze, który ma w trakcie zebrań w szkole.
  2. Przekazanie wpłaty skarbnikowi klasowemu, w czasie dyżurów RR  lub przez sekretariat w zaklejonej kopercie ( na kopercie należy napisać: imię i nazwisko ucznia, jego klasę oraz informacje: składka na Radę Rodziców).
  3. Wpłaty można kierować przelewem bezpośrednio na nr konta bankowego:
    31 1240 3813 1111 0011 0206 2972

Skład Rady Rodziców przy SP nr 11 w Szczecinie na rok szkolny 2021/2022:

PRZEWODNICZĄCA RR – p. Jadwiga Żurawik tel. 602 747 574 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RR – p. Mariusz Wrzesiński tel. 570 080 320

SKARBNIK RR –  p. Małgorzata Matlak tel. 509 890 846

SEKRETARZ RR – p. Monika Skórska-Dondziak tel. 693 326 732

ŁĄCZNIK Z RR – Aleksandra Labuda tel. 503 810 162

KOMISJA REWIZYJNA: p. Adriana Janczak tel. 508 498 681, Monika Skórska-Dondziak tel. 693 326 732

Przedstawiciele do obsługi konta bankowego RR: p. Jadwiga Żurawik i p. Małgorzata Matlak

Dokumenty:
Regulamin Rady Rodziców

Sprawozdania:
SPRAWOZDANIE RR za 2021/2022
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2021/2022
SPRAWOZDANIE RR za 2020/2021
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2020/2021
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2019/2020
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2018/2019
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2017/2018
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2016/2017