Rada Rodziców

ROK 2022/2023

Dobrowolna składka na Radę Rodziców wynosi 60 zł od rodziny.

Wpłaty można dokonać

Przekazanie wpłaty skarbnikowi klasowemu lub przez sekretariat w zaklejonej kopercie (na kopercie należy napisać: imię i nazwisko ucznia, jego klasę oraz informacje: składka na Radę Rodziców).

Wpłaty można kierować przelewem bezpośrednio na nr konta bankowego:
31 1240 3813 1111 0011 0206 2972

  • W tytule wpłaty należy podać:
    imię i nazwisko ucznia, jego klasę oraz informację „Składka na Radę Rodziców”.

Skład Rady Rodziców przy SP nr 11 w Szczecinie na rok szkolny 2022/2023:

PRZEWODNICZĄCY RR – p. Mariusz Wrzesiński tel. 570 080 320

p. o. zastępcy PRZEWODNICZĄCEGO RR – p. Sergiusz Djabkin tel. 501 430 727

SKARBNIK RR –  p. Małgorzata Matlak tel. 509 890 846

SEKRETARZ RR – p. Marta Pakulska

Przedstawiciele do obsługi konta bankowego RR: p. Jadwiga Żurawik i p. Małgorzata Matlak

Dokumenty:
Regulamin Rady Rodziców

Sprawozdania:
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2022/2023
SPRAWOZDANIE RR za 2021/2022
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2021/2022
SPRAWOZDANIE RR za 2020/2021
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2020/2021
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2019/2020
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2018/2019
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2017/2018
SPRAWOZDANIE RR za I semestr 2016/2017