Kategoria: Przedszkole

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Szanowni Rodzice,
w dniach 19-22 kwietnia 2022 r. odbędzie się potwierdzanie woli przyjęcia dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola może odbywać się w następujący sposób:

  1. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji (opcja dostępna jest tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) – status kandydata zmienia się wówczas automatycznie z „zakwalifikowany” na „przyjęty”. Rodzic, który złoży oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej, nie składa już dokumentu w wersji papierowej.
  2. Rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji papierowej bezpośrednio w placówce, w której kandydat został zakwalifikowany.

 DRUK – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego.

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Szanowni Państwo,
zgodnie z art. 153 ust. 2 z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082), rodzice dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym w szkole, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Rodzice składają deklaracje od dnia 22 lutego 2022r. do 28 lutego 2022 roku.  

Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie przedszkola. Nie złożenie deklaracji kontynuacji wiąże się z rezygnacja z przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – 2022/2023

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 48/22 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 31 stycznia 2022r.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

(Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r.)

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa