Szkoła Podstawowa nr 11 im. UNICEF-u

Szkoła Podstawowa Nr 11 rozpoczęła działalność 1 września 1946 r., 25 maja 1977 r. nastąpiło oficjalne połączenie Szkoły Podstawowej Nr 11 ze Szkołą Podstawową Nr 31 i przeniesiono ją do budynku przy ul. E. Plater 20. 28 maja 1997 r. SP 11 nadano jej imię UNICEF-u (Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci ). W roku 2015 po połączeniu z Gimnazjum nr 8 szkoła otrzymała nazwę Zespół Szkół nr 16 w Szczecinie i funkcjonuje w dwóch budynkach. Od roku szkolnego 2017/2018 powróciła do nazwy Szkoła Podstawowa nr 11.

Szkoła posiada certyfikat „Bezpieczna Szkoła”, gabinety: pielęgniarki szkolnej, stomatologa, treningu Neurofeedback zalecanego w terapii przy ADHD, wzmocnieniu pamięci i problemach z koncentracją uwagi, dwie sale komputerowe, dwie czytelnie multimedialne, dużą salę gimnastyczną, kompleks boisk „ORLIK” z placem zabaw, dwie stołówki, świetlicę ( od godz. 6.30 – 16.30 ) – osobno dla klas I, klas II – III oraz IV – VIII. Klasy I nauczamy z wykorzystaniem elementów glottodydaktyki. Od klasy I funkcjonują oddziały sportowe -klasa żeglarska, a od klasy 4, klasy z piłką siatkową, piłką koszykową, żeglarska oraz piłką nożną. Od klasy IV są prowadzone dodatkowe zajęcia wg zainteresowań i uzdolnień uczniów, tj. matematyczne, językowe, humanistyczne, przyrodnicze. Posiadamy dwa Multimedialne Studia Języków Obcych. Szkoła współpracuje z Klubem Sportowym „Pogoń Szczecin”, z Centrum Żeglarskim (mistrzynią Olimpijską Agnieszką Skrzypulec), szkołami w Malborku, Obornikach, Bełchatowie, Belsku – Dużym, Rzeszowie, Słupsku i Warszawie oraz Polskim Komitetem Narodowym UNICEF. Współpracujemy również z Zespołem Pieśni i Tańca Ziemi Szczecińskiej „Krąg”.