Nabór – Odziały Przedszkolne


WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/dokumenty

Strona informatora:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/Info/101523

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

(Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 17.01.2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.)

dokumenty:

Informator dla rodziców

Wniosek

oświadczenie 1.  zatrudnienie – uczenie się w trybie dziennym

oświadczenie 2. rozpoczęcie-kontynuacja przez rodzeństwo edukacji przedszkolnej

oświadczenie 3.  wykonywanie pracy-uczenie się w pobliżu przedszkola

oświadczenie 4.  zamieszkiwanie i płacenie podatków w szczecinie

oświadczenie 5. odbycie obowiązkowych szczepień

oświadczenie 6. zamieszkiwanie w gminie szczecin

oświadczenie 7.  wielodzietność rodziny kandydata

oświadczenie 8. samotne wychowanie dziecka