Nabór – Odziały Przedszkolne


WNIOSEK o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/dokumenty

Strona informatora:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/Info/101523

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

(Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 24.01.2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.)

dokument: Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 24.01.2023r.