Nabór – Odziały Przedszkolne


Strona informatora:
https://nabor.pcss.pl/szczecin/przedszkole/Info/101523

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023


(Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/22 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 stycznia 2022 r.)