Szkolny Klub Wolontariatu w Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u prosi o pomoc w akcji „zbiórka dla TOZ”. Akcja w naszej szkole będzie prowadzona w dniach od 19-22.12.2022 r.

Akcja polega na zbiórce:

  • poduszek, kocyków, transporterów, misek, zabawek, kuwet, smyczy,

dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami ul. Ojca Beyzyma 17.

Moi Drodzy, zbliża się zima, trudny czas dla naszych małych i bezdomnych przyjaciół, z Waszą pomocą uda im się przetrwać zimę. Uczniów prosimy o przynoszenie podpisanych: imieniem, nazwiskiem i numerem klasy darów na zaplecze sali 202.

Uczniowie, którzy czynnie włączą się w zbiórkę rzeczy otrzymają dodatnie punkty z zachowania.

Opiekun SKW
Julita Kawecka-Typek