Szanowni Państwo,
przypominamy, rekrutacja do klas pierwszych rozpoczyna się  6 marca 2023 r. i trwa do 22.03.2023r.

Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się  poprzez stronę

https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/start

Rodzice wypełniają wniosek na stronie naboru, podpisany przez obojga rodziców wniosek należy złożyć w placówce pierwszej preferencji (wraz z załącznikami).

DODATKOWE DOKUMENTY: