Zero tolerancji dla braku szacunku

Funkcjonariuszka z Wydziału Prewencji KMP w Szczecinie przeprowadziła spotkanie z młodzieżą w Szkole Podstawowej przy ul. Emilii Plater w Szczecinie. Tematyka prelekcji związana była z szacunkiem, tolerancją oraz mową nienawiści. Podczas spotkania przypomniano o poszanowaniu cudzych uczuć, pochodzenia, wiary, poglądów, czy upodobań i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.

Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Należy pamiętać o tym, że odmienność nie jest powodem do hejtu czy przemocy. Wszelkie zachowania mogące godzić w dobro drugiego człowieka lub w jakikolwiek sposób je naruszyć jest niezgodne z prawem. Wobec tego typu sprawców nie ma taryfy ulgowej, nie ma przyzwolenia na hejt i przemoc rówieśniczą. Zajęcia miały charakter warsztatowy.

W związku ze zbliżającym się końcem roku szkolnego, policjantka przypomniała także o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas wypoczynku letniego.

mł.asp. Monika Malińska/ZKS KMP

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa