„Zbieraj 5-tki”

Szkolny Klub Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski zapraszają wszystkich uczniów każdej klasy do aktywnego włączenia się od 01.03 do 31.03. 2021r.  do akcji:

„Zbieraj 5-tki”

Klasa, która w okresie od 1 marca do 31 marca zbierze najwięcej ocen bardzo dobrych otrzyma od swojego wychowawcy (każdy uczeń w klasie), 20 pkt z zachowania z katalogu konkursy/zawody:
klasy 4-5 – sprawdzi Pani Wioletta Świetlik-Czupryńska
klasy 6-7 – sprawdzi Pan Paweł Łubian
klasy 8 – sprawdzi Pani Julita Kawecka-Typek

Wygrana klasa zostanie powiadomiona.

Opiekun SKW
Julita Kawecka-Typek
Pomoc przy wolontariacie
Paweł Łubian
Opiekun SU
Wioletta Świetlik-Czupryńska

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa