Szkolny Klub Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski,
informuje, że w akcji „Zbieraj 5-tki„, która trwała w okresie od 1 marca do 31 marca, zwyciężyła klasa 8a z ilością uzyskanych ocen bardzo dobrych – 256.
Klasa, ta otrzyma od swojego wychowawcy (każdy uczeń w klasie), 20 pkt z zachowania z katalogu konkursy/zawody.

Drugie miejsce zajęła klasa 5c z ilością ocen bardzo dobrych – 231.

Trzecie miejsce zajęła klasa 5d z ilością ocen bardzo dobrych – 182.

Opiekun SKW
Julita Kawecka-Typek
Paweł Łubian

Opiekun SU
Anna Podkowińska