Zasady organizacji dyżurów w przedszkolu.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni,
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie informuje, że w dniu jutrzejszym rozpoczyna się nabór dzieci na dyżur wakacyjny w zmienionych warunkach organizacyjnych.
Zostają uruchomione nowe zasady organizacji dyżuru.
Wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu, rodzic w dniach 3 – 9 czerwca 2020r. przesyła drogą elektroniczną na adres: przedszkole@sp11.vot.pl

Wyniki rekrutacji 17 czerwca.

Załączniki do pobrania:

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa