Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
zakończenie roku szkolnego 2020/2021 połączone z wręczeniem świadectw odbędzie się 25 czerwca 2021r. wedle poniższego harmonogramu.

Ze względów pandemicznych prosimy, aby podczas zakończenia roku szkolnego klas 4-8 na terenie szkoły przebywali wyłącznie sami uczniowie (bez rodziców/ opiekunów). Uczniowie klas 1-3 przychodzą w obecności maksymalnie jednego rodzica/ opiekuna.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa