Zakończenie roku 2019/2020

Ze względu na epidemię COVID-19 pożegnanie roku szkolnego przybierze odmienny niż zawsze charakter.

Uczniowie klas VIII

spotkają się 26 czerwca 2020 r. w sali gimnastycznej. W obecności dyrekcji szkoły i wychowawców odbiorą świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. W sali znajdować się będą przygotowane krzesła w określonej odległości, co pozwoli zapewnić bezpieczną odległość pomiędzy zebranymi. Uczniowie proszeni są o założenie maseczek albo przyłbic przy wejściu na teren szkoły i podczas pobytu na sali gimnastycznej. Bezpośrednio po otrzymaniu świadectwa uczniowie opuszczają salę gimnastyczną wyjściem od strony pokoju nauczycieli w-f.

Uczniowie klas I – VII  mają możliwość odbioru świadectwa szkolnego:

——· w dniu zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 2020 r. – wychowawcy, pełniący półgodzinny dyżur przy wejściu do szkoły, przekażą uczniowi dokument osobiście
lub
· we wrześniu 2020r.

Osoby, które muszą odebrać świadectwo z przyczyn osobistych w innym terminie przed wrześniem w sekretariacie szkoły, proszone są o kontakt po 26 czerwca z sekretariatem.

Harmonogram wydawania świadectw kl. I – VIII

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa