Zajęcia opiekuńcze

Szanowni Państwo,
17 czerwca w szkole realizowane będą jedynie zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej dla dzieci klas 1-3, których rodzice z wyprzedzeniem zgłosili udział dziecka w zajęciach świetlicowych. Świetlica będzie czynna w godz. 6.30 – 16.00 w budynku przy ul. Dubois 38. W tym dniu obiad nie będzie wydawany.

Oddziały przedszkolne (dla dzieci których rodzice zadeklarowali obecność dziecka) pracują w budynku przy ul. Emilii Plater 20 w godz. 630 – 1630 (posiłki bez zmian). Prosimy rodziców dzieci z budynku przy ulicy Dubois 38 (tych dzieci, których rodzice zadeklarowali obecność 17 czerwca w przedszkolu) o zabranie obuwia zmiennego z szafek i wieszaczków.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa