Uczniowie  SP 11 w ostatnim czasie uczestniczyli w zajęciach i warsztatach plastyczno-literackich w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2023”.
W tym roku hasło przewodnie brzmiało „Rośnij zdrowo!”.

Nauczyciele prowadzili zajęcia z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych, filmów i kart pracy które miały za zadanie edukowanie uczniów w zakresie zdrowego stylu życia: odżywiania, aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego oraz dobrych relacji w szkole i rodzinie.
Jednym z głównych założeń kampanii jest  promowanie postawy – stylu życia dzieci i młodzieży będącej alternatywą wobec wielu ryzykownych zachowań, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków czy stosowania przemocy.
Zajęcia rozwijamy umiejętność planowania czasu, szukania równowagi między aktywnością, wypoczynkiem a snem oraz wzmacniały wśród uczniów kompetencje społeczne.