Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021

Nasza szkoła jak co roku uczestniczy w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2021. W ramach działań zorganizowano na lekcjach wychowawczych i świetlicowych: warsztaty i ćwiczenia plastyczne realizujące hasło tegorocznej edycji: W poszukiwaniu szczęścia.
Wykorzystując karty pracy ZTU uczniowie klas 8d, 8c oraz 6c mieli okazję, w pozytywnej atmosferze, uczyć się budowania poczucia własnej wartości oraz dostrzegania własnych zalet i mocnych stron.

Dzieła plastyczne i literackie naszych uczniów będą reprezentowały szkołę w Ogólnopolskim Konkursie Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie.

Dziękuję naszym wspaniałym uczestnikom za kreatywne i nieszablonowe prace oraz udziału w ciekawych warsztatach pod okiem nauczycieli: pani Małgorzaty Łukasik, pani Moniki Franczak oraz pani Doroty Kulik.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa