Wznowienie zajęć dla uczniów klas 1-3

Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni,
od poniedziałku 25 maja uruchamiamy w szkole w budynku przy ulicy Dubois 38 zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.
Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami, instrukcją wejścia do szkoły oraz o wypełnienie zgody i oświadczenia (znajdujące się poniżej) i dostarczenie powyższych dokumentów w poniedziałek.

Bardzo prosimy o przeprowadzenie z dzieckiem rozmowy na temat zachowywania się w tej dla wszystkich trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Prosimy przypomnieć dziecku, że należy często i dokładnie myć ręce, że powinny zachowywać bezpieczną odległość od Pani, kolegów, koleżanek, i że powinny w odpowiedni sposób zasłaniać nos i usta w czasie kichania czy kaszlu.

Bardzo prosimy o wyposażenie dziecka w picie i kanapki, ponieważ w czasie zajęć opiekuńczo – wychowawczych nie działa stołówka szkolna.

Uczniowie, którzy w poniedziałek przyjdą do szkoły muszą mieć ze sobą plecaki
z książkami, ćwiczeniami i przyborami szkolnymi, ponieważ będą prowadzone zajęcia
z elementami dydaktyki.

DYREKTOR SZKOŁY
Małgorzata Nermend

REGULAMIN
Załącznik 1 – Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników szkoły w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.
Załącznik 2 – Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19.
Procedura BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla pracowników SP11.

Dekalog bezpiecznego zachowania podczas epidemii koronawirusa – GIS.
Oświadczenie rodziców dot. wznowienia zajęć w SP11.
Zgody rodziców/prawnych opiekunów.
Instrukcja wejścia do szkoły.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa