14.10.2022r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczyciel naszej szkoły pan Tomasz Franczak za szczególne osiągnięcia w pracy z młodzieżą otrzymał z rąk p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pana Jerzego Sołtysiaka nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. W tym podniosłym wydarzeniu, które odbyło się na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie oprócz p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pana Jerzego Sołtysiaka uczestniczyli również Wojewoda Zachodniopomorski pan Zbigniew Bogucki oraz Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pan Maciej Kopeć.

Nauczyciele naszej szkoły zostali również docenieni i nagrodzeni przez Prezydenta Miasta Szczecin. W uroczystości, która odbyła się w poniedziałek 17.10.2022r. w Teatrze Lalek PLECIUGA w Szczecinie, czterech nauczycieli SP11 odebrało z rąk Prezydenta MS pana Piotra Krzystka wyróżnienie za swoją pracę. Wśród uhonorowanych nauczycieli znalazły się pani Małgorzata Łukasik, Pani Agata Hirniak oraz pan Paweł Łubian i pan Tomasz Franczak.

Nagrodzonym nauczycielom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów zawodowych.