Wypłata stypendium

Z uwagi na zagrożenie spowodowane wirusem COVID – 19 wypłaty stypendiów szkolnych będą odbywały się
wyłącznie w dniach 15.06.-16.06.2020 r. w godzinach 10:00 – 12:00
Nieodebrane stypendium przechodzi na kolejny miesiąc.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa