Wypłata stypendiów

Wypłaty stypendiów w miesiącu styczniu będę dokonywane w dniach 17.01.2022r. – 25.01.2022r.
W dniu 17.01.2022 od godz. 10.30-14.00, natomiast w pozostałych dniach w godz. 8.00 – 14.00.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa