Wakacje bez korony

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w nagraniu materiału profilaktycznego pt: „Wakacje bez korony”. Celem akcji było przypomnienie dzieciom i młodzieży najważniejszych zasad, którymi powinni się kierować, by zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo. Zwrócono również uwagę na konieczność przestrzegania obostrzeń związanych z pandemią covid-19.
Dyplomy otrzymali:

  • Weronika Wróblewska
  • Alicja Wysokińska
  • Oliwia Antoniuk
  • Rafał Busse
  • Hanna Duboniewicz
  • Jan Dąbrowski
Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa