UWAGA RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH !!!

Szanowni Państwo!
Uprzejmie prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola w sprawie dyżuru wakacyjnego (dotyczy osób, które złożyły wniosek).
tel. 91 453-94-33 wew. 24 w godz. 8-15.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa