Terminy rekrutacji do klas 1 szkół podstawowych

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, na rok szkolny 2021/2022.
(załącznik nr 2 do zarządzenia nr 35/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 22 stycznia 2021r.)

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa