Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy:

  • Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 17.01.2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas I szkół podstawowych.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych klas wyższych niż klasa I.

dokument: Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 17.01.2024r.

  • Uchwałę nr XIII/467/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Szczecin oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

dokument: Uchwała w sprawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego