Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 24.01.2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miasto Szczecin jest organem prowadzącym.

dokument: Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 24.01.2023r.