Szkolne Koło  Krajoznawczo – Turystyczne działa w naszej szkole od 1996 roku. Każdy uczeń z klas 1-8 może należeć do SKKT – wystarczy tylko wypełnić zgodę na udział, którą można pobrać u opiekunów: pani Natalii Patan, pani Magdaleny Murawskiej lub pana Pawła Łubiana.

Głównymi celami SKKT są:

1. Aktywny udział w „Leśnych Sobotach” –  są to wędrówki (5-10 km) po szlakach Puszczy Wkrzańskiej i Puszczy Bukowej. Każda „Leśna sobota” ma swój numer. Obecnie odbyło się ich już ponad TYSIĄC! Leśne Soboty odbywają się w Szczecinie od 18 września 1966 roku.

2. Udział w projektach edukacyjnych „TURYSTYKA – REKREACJA – EKOLOGIA”, którego organizatorem jest Urząd Miasta Szczecin oraz Pracownia Turystyczno-Ekologiczna Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacyjnego w Szczecinie.

3. Zdobywanie odznak turystycznych – „siedmiomilowe buty”, „popularna OTP”, „mała OTP”, „duża OTP”.

4. Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań turystycznych i krajoznawczych.

5. Poznawanie obiektów przyrodniczych i kulturowych Szczecina i województwa zachodniopomorskiego.

6. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i do bezpośredniego kontaktu z przyrodą a tym samym do podnoszenia ogólnej sprawności fizycznej.

7. Wdrażanie do przestrzegania zasad ochrony przyrody.

8. Propagowanie zachowań proekologicznych.