W czwartek (15.12.2022r.) w naszej szkole obchodziliśmy Święto UNICEF-u, patrona naszej szkoły. 20 listopada minęła 33 rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa konwencja, umowa, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 20 listopada 1989 r. Składa się z preambuły i 54 artykułów, w których mowa jest o prawach dziecka.

W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka, które dziecko powinno znać, rozumieć i świadomie z nich korzystać. W tym szczególnym dniu, dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane.

Organizacją, która podejmuje starania, aby prawa dziecka stanowiły kanon zasad etycznych i standardów międzynarodowych postępowania wobec dzieci, jest UNICEF.

Nasza szkoła zgodnie z wybranym patronem, imieniem szkoły – zorganizowała XVI  Ogólnopolski Festiwal UNICEF, którego celem jest popularyzacja praw dziecka oraz priorytetów działalności humanitarnej.

XVI Ogólnopolski Festiwal UNICEF, to trzy podkonkursy, które wspólnie tworzą całość : pierwszy podkonkurs to konkurs plastyczny, skierowany do uczniów klas 1-3 oraz 4-8, drugi to konkurs poetycki dla klas 4-8, trzeci to konkurs o Prawach Dziecka i UNICEF-ie, i tu kategoria wiekowa to klasy 4-8.

Rozstrzygnięcie tego konkursu odbyło się podczas uroczystego apelu.

Podczas apelu, klasa 2b zaprezentowała pokaz artystyczny z flagami, a chór szkolny umilił uroczystość wokalem.

Prowadzący i prowadzące spisali się na medal.