W czwartek (14.12.2023r.) w naszej szkole obchodziliśmy Święto UNICEF-u, patrona naszej szkoły.
20 listopada minęła 34 rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Konwencja o prawach dziecka to międzynarodowa konwencja, umowa, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) 20 listopada 1989 r. Składa się z preambuły i 54 artykułów, w których mowa jest o prawach dziecka.

W konwencji o prawach dziecka zostały spisane wszystkie prawa dziecka, które dziecko powinno znać, rozumieć i świadomie z nich korzystać. W tym szczególnym dniu, dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane.

Nasza szkoła zgodnie z wybranym patronem, imieniem szkoły – zorganizowała XVII  Ogólnopolski Festiwal UNICEF, którego celem jest popularyzacja praw dziecka oraz priorytetów działalności humanitarnej.

XVII Ogólnopolski Festiwal UNICEF, to trzy pod konkursy, które wspólnie tworzą całość: pierwszy pod konkurs to konkurs plastyczny, skierowany do uczniów klas 1-3 oraz 4-8, drugi to konkurs poetycki dla klas 4-8, trzeci to konkurs o Prawach Dziecka i UNICEF-ie, i tu kategoria wiekowa to klasy 4-8.

Rozstrzygnięcie tego konkursu odbyło się podczas uroczystego apelu.