Stypendium szkolne

Szanowni Państwo,
Stypendium szkolne będzie wypłacane w dniach 16.05 – 18.05.2022r. oraz 23.05 – 25.05.2022r. w godz. 10:30 -14:00 (16.05.2022r.), 8:30 – 14:00 (17–25.05.2022r.) w kasie szkoły przy ul. Emilii Plater 20.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa