Stypendium szkolne

Stypendium szkolne będzie wypłacane w dniach 15.04.-19.04.2022r. i 25.04.2022r. w kasie szkoły przy ul. Emilii Plater 20, w godzinach: 8:3014:00.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa