Stypendium szkolne

Szanowni Państwo,
od 15 marca w godzinach 8:00 – 12:00 będzie wypłacane stypendium szkolne. Prosimy o kontaktowanie się z Kasą szkoły w celu ustalenia godziny odbioru stypendium.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa