Smaczna lekcja techniki

Zakupiony w ramach projektu #LaboratoriaPrzyszłości sprzęt AGD nasi uczniowie systematycznie wykorzystują podczas lekcji techniki. W piątek oraz poniedziałek klasy piekły pizzerinki oraz babeczki. Ciężka praca uczniów została udokumentowana na zdjęciach.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa