Jest nam miło poinformować, że I miejsce w konkursie plastycznym organizowanym dla szkół Szczecina pt.: „Pij kranówkę” otrzymała uczennica klasy 5,

Klaudia Marcinkiewicz

Gratulacje !!!

Konkurs był częścią projektu edukacyjnego o tym samym tytule w ramach współpracy między Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie, a Gminą Miasto Szczecin. Celem przyświecającym wykonaniu prac było promowanie korzystania z wody pitnej z kranu oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów.

Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystego apelu, który odbędzie się 14.12.2023r.