Rozstrzygnięcie konkursu chemiczno-plastycznego

Pierwsza edycja konkursu chemiczno-plastycznego „Ludzie z pasją”,  Edycja I – Życie i działalność Marii Skłodowskiej-Curie, przeprowadzonego zdalnie dnia 23.10. 2020r. o godzinie 10.00 w  Szkole Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie została rozstrzygnięta:

I miejsce
Ksenia Łajkosz, SP nr 10

II miejsce
Aleksandra Brzozowska, Polsko-Amerykańskie Szkoły Prywatne w Szczecinie

III miejsce
Natalia Jędraszewska, SP nr 69

wyróżnienia otrzymali:
Mykhailo Polishchuk, SP nr 1
Natalia Rokicka, SP nr 11

UWAGA
O możliwościach odbioru nagród będziemy informowali opiekunów uczniów biorących udział w konkursie.

Ze względu na zawieszenie zajęć w szkołach podstawowych, przewidywany termin odbioru dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się najprawdopodobniej po dwutygodniowej przerwie spowodowanej stanem epidemiologicznym w kraju. W razie pytań osobą do kontaktu jest pani Julita Kawecka-Typek.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa