Religia – podręczniki na rok szkolny 2022/2023

Klasa I

„Pan Bóg jest naszym Ojcem” część 1 i 2.
 Redaktor ks. dr Paweł Płaczek. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań.

Klasa II

„Chcemy poznawać Pana Jezusa” część 1 i 2.
 Redaktor ks. dr Paweł Płaczek. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań.

Klasa III

„Pan Jezus nas karmi” część 1 i 2.
 Redaktor ks. dr Paweł Płaczek. Wydawnictwo Święty Wojciech. Poznań.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa