Szanowni Rodzice,
od dnia 04 marca 2024r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Szczecin, na rok szkolny 2024/2025.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

https://nabor.pcss.pl/szczecin

WAŻNE DATY:

  • W dniach 26 luty – 03 marca 2024r. – składanie przez Rodziców dzieci już przyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole;
  • W dniach 04 marca – 22 marca 2024r. – składanie przez Rodziców wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami/ dotyczy dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 nie uczęszczają do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach;
  • Dnia 15 kwietnia 2024r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz kandydatów przesuniętych do innej, wybranej preferencji;
  • W dniach 16 – 19 kwietnia 2024r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;
  • Dnia 24 kwietnia 2023r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

Lista kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przesuniętych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu, w siedzibie placówki, lub będzie dostępna dla kandydata na stronie Naboru na jego indywidualnym koncie.

dokumenty: