Szanowni Rodzice,
od dnia 06 marca 2023r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do przedszkoli publicznych
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto
Szczecin, na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacji dokonuje się przez stronę internetową:

https://nabor.pcss.pl/szczecin

WAŻNE DATY:

  • W dniach 27 lutego – 05 marca 2023r. – składanie przez Rodziców dzieci już przyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu/ oddziale przedszkolnym w szkole;
  • W dniach 06 marca – 24 marca 2023r. – składanie przez Rodziców wniosków do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, wraz z wymaganymi dokumentami/ dotyczy dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 nie uczęszczają do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach;
  • Dnia 17 kwietnia 2023r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych, kandydatów niezakwalifikowanych oraz kandydatów przesuniętych do innej, wybranej preferencji;
  • W dniach 18 – 21 kwietnia 2023r. – potwierdzenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola w formie pisemnego oświadczenia. Niezłożenie oświadczenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu;
  • Dnia 25 kwietnia 2023r. do godz. 15.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

Lista kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych, przesuniętych oraz przyjętych i nieprzyjętych zostanie umieszczona w widocznym miejscu, w siedzibie placówki, lub będzie dostępna dla kandydata na stronie Naboru na jego indywidualnym koncie.

dokumenty: