W dniach 27, 28 lutego i 1 marca 2023 r. odbędą się w naszej szkole Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci i młodzieży.

27 lutego (poniedziałek):

· dla klas 1-3 w godz. 09:00-10:30 (parafia pw. św. Stanisława Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5)
· dla klas 4-6 w godz. 10:30-12:00 (3-4 h lekcyjna), parafia pw. św. S. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
· dla klas 7-8 w godz. 12:00-13:30 (5-6 h lekcyjna), parafia pw. św. S. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5

Organizacja zajęć (klasy 4-8): harmonogram

28 lutego (wtorek):

· dla klas 1-3 w godz. 09:00-10:30 (parafia pw. św. Stanisława Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5)
· dla klas 4-6 w godz. 10:30-12:00 (3-4 h lekcyjna), parafia pw. św. S. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
· dla klas 7-8 w godz. 12:00-13:30 (5-6 h lekcyjna), parafia pw. św. S. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5

Organizacja zajęć (klasy 4-8): harmonogram

01 marca (środa):

· dla klas 1-3 w godz. 09:00-10:30 (parafia pw. św. Stanisława Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5)
· dla klas 4-6 w godz. 10:30-12:00 (3-4 h lekcyjna), parafia pw. św. S. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5
· dla klas 7-8 w godz. 12:00-13:30 (5-6 h lekcyjna), parafia pw. św. S. Kostki, pl. Matki Teresy z Kalkuty 5

Organizacja zajęć (klasy 4-8): harmonogram

Do kościoła uczniowie wychodzą pod opieką przypisanego nauczyciela (informacja wywieszona w gablocie znajdującej się przy pokoju nauczycielskim (klasy 4-8)).

Uczniowie, którzy nie uczęszczają na lekcje religii pozostają w szkole i w godzinach trwania rekolekcji posiadają lekcje według planu wywieszonego gablocie znajdującej się przy pokoju nauczycielskim (klasy 4-8)).