Razem dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych

Akcja Razem dla Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych Rady Osiedla Drzetowo-Grabowo oraz Szkoły Podstawowa nr 11 polegająca na zbiórce środków higienicznych trwająca od 01.12 do 17.12 zakończyła się dużym sukcesem, za co w podziękowaniu otrzymaliśmy serdeczne podziękowania.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa