Drodzy Rodzice !!
Właśnie zakończył się tegoroczny międzyklasowy konkurs dotyczący wpłat na rzecz Rady Rodziców działającej przy naszej szkole.

W tym roku szkolnym najbardziej aktywnymi rodzicami, którzy obdarzyli nas zaufaniem wpłacając dobrowolnie składkę, okazali się rodzice uczniów klas IA, ID, IID oraz VIC.

W imieniu naszych pociech, serdecznie dziękujemy rodzicom i opiekunom, a zwycięskim klasom gratulujemy !

Jeśli wśród Państwa są osoby dobrej woli, które chcą jeszcze zasilić konto Rady Rodziców, to konto bankowe wciąż jest aktywne.

BANK PEKAO S.A. I oddz. w SZCZECINIE
31 1240 3813 1111 0011 0206 2972

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców przy SP11 im. UNICEF-u w Szczecinie za rok szkolny 2022/2023 ukaże się niebawem na stronie internetowej szkoły.

Dziękujemy
Zarząd RR przy SP nr 11