Pożegnanie nauczycielki

Pożegnania są najtrudniejsze, bo trudno rozstać się z ludźmi, z którymi przebyło się tyle dróg, wydeptało tyle ścieżek. Chociaż kolejne etapy życia się kończą, to zawsze zaczyna się coś nowego.

21 czerwca 2022 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły pożegnali wybitną nauczycielkę matematyki p. Jolantę Winiecką, która po wielu latach pracy w naszej szkole przeszła na zasłużoną emeryturę.

Dyrektor szkoły p. Małgorzata Nermend podziękowała p. Joli za wieloletnią pracę, tworzenie miłej atmosfery, serce włożone w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodych ludzi, za serdeczność, przyjaźń, otwartość i wsparcie w codziennej pracy. Wyraził uznanie i wdzięczność za to, że była, przekazywała młodzieży wszystko to, co najlepsze, co pozwoliło kształtować dobry wizerunek naszej szkoły. Wdzięczność mogą wyrazić tylko proste, ale płynące z serca słowa: „Dziękujemy”.
Życzymy delektowania się czasem wolnym na emeryturze i realizowania swoich marzeń i pasji, aktywnego odpoczynku i liczymy, że pani Jola nie zapomni o naszej szkolnej rodzinie.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa