Powrót uczniów klas 1-3 do szkoły

Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 
    Wkrótce opublikujemy szczegółowy harmonogram nauki w systemie hybrydowym.
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa