Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.

10 stycznia 2022 r. uczniowie klas I – VIII wracają do nauki w trybie stacjonarnym.

Obowiązuje plan lekcji, sprzed 20.12.2021r.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa