Powrót do nauki stacjonarnej

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji i Nauki p. Przemysława Czarnka oraz Ministra Zdrowia p. Adama Niedzielskiego od 21 lutego wszystkie klasy szkoły podstawowej będą realizowały naukę stacjonarną.

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa